Historik

Redan under 50-talet blev det möjlighet för intressenter att bygga sommarstugar på arrendetomter.

 

Här kommer efterhand föreningens historia att beskrivas.