Vägföreningens arbetsuppgifter har upphört i och med att markägaren Lennart Håkansson återtagit skötslen av vägarna.


Frågor om skötseln av vägarn hänvisas till Lennart Håkansson