Styrelsen 2020

Ordförande

Namn - Lars Tengelin

E-post - lars.tengelin@telia.com

Telefon, mobil - 0705-932798

Kassör

Namn - David Wengbrand

E-post - david@wrebit.se

Telefon, mobil - 070-4315 34 04

.

Sekreterare och ansvarig för föreningsstugan

Namn - Lennart Bornäs

E-post - lbornaes@telia.com

Telefon, mobil - 0721-820052

Ledamot
Namn - Åsa Lindberg Svensson

E-post - asa.lindberg.svensson@gmail.com

Telefon, mobil - 070-395 72 33

Ledamot och kontaktperson för grusvägarna i området

Namn - Kjell Johansson

E-post - kjell.johansson@pipelife.se

Telefon, mobil - 0706-444774

Suppleant

Namn - Stefan Johansson

E-post - 23steffo57@gmail.com

Telefon, mobil - 

Suppleant

Namn - Erika Sorpola

E-post - erikasorpola@hotmail.com

Telefon, bost - 

Stuguthyrare

Namn - Roger Knutsson

E-post - 426knutsson@gmail.com

Telefon, mobil - 0701-429025